Dai Nam Enviroment Joint Stock Company
Dai Nam Enviroment Joint Stock Company Dai Nam Enviroment Joint Stock Company Dai Nam Enviroment Joint Stock Company

Environmental consultancy

Dai Nam provides you with convenient services on environmental treatment and solutions for businesses, restaurants, health centers ...

Report on environmental monitoring

Report on environmental monitoring

Our company specializes in implementing environmental monitoring reports for enterprises...

Filtration of discharge

Filtration of discharge

Dai Nam Environmental Company specializes in providing consultancy for setting up dossiers...

Environmental protection plan

Environmental protection plan

The environmental protection plan is the required environmental profile for the project...

NEWS

MOST VIEW

Waste water treatment technology: Why create?

Waste water treatment technology: Why create?

Environmental pollution in general and water pollution due to the operation of factories,...

View detail

News

Waste water treatment technology: Why create?

Environmental pollution in general and water pollution...

View detail

Current industrial water filtration...

Industrial water purification has long been a concern...

View detail

Waste water treatment process and things...

The plating wastewater contains high levels of inorganic...

View detail

LATEST NEWS

Video

Dai Nam is specialized in environmental consulting & waste water treatment with modern technology to meet the requirements that enterprises need.

CONTACT INFO

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.