GPMT - DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NOVA - THABICO GPMT - DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NOVA - THABICO GPMT - DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NOVA - THABICO

GPMT - DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NOVA - THABICO

Ngày đăng: 12-08-2022||Lượt xem: 521

Lập giấy phép môi trường dự án đầu tư nhà máy chế biến trái cây NOVA - THABICO, Huyện Đồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ