Thực hiện đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam Tài nguyên và môi trường là những yếu tố quan trọng để đảm bảo phát triển nền kinh tế – xã hội ổn định, vững vàng. Do đó, trước khi triển khai các dự án lâu dài, các doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tác động môi trường để đưa ra các giải pháp kịp thời giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Thực hiện đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

Thực hiện đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

Ngày đăng: 10-03-2022||Lượt xem: 912
 
Tài nguyên và môi trường là những yếu tố quan trọng để đảm bảo phát triển nền kinh tế – xã hội ổn định, vững vàng. Do đó, trước khi triển khai các dự án lâu dài, các doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tác động môi trường để đưa ra các giải pháp kịp thời giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

Một số bước cơ bản trong lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, đánh giá, dự báo những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của dự án, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, của các cơ sở kinh doanh, các công trình y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,…đến môi trường để đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường, giảm và cải thiện những ảnh hưởng tiêu cực.
 
 
Trong quá trình đánh giá tác động và lập báo cáo, doanh nghiệp cần đảm bảo các bước thực hiện sau:

   Bước 1: Thu thập tài liệu, thông tin liên quan
   Bước 2: Khảo sát thực tế, lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích hiện trạng môi trường
   Bước 3: Tham vấn ý kiến cộng đồng
   Bước 4: Viết báo cáo
   Bước 5: Kiểm tra lần cuối, đưa ra bản thảo chính thức báo cáo đánh giá tác động môi trường
   Bước 6: Chính sửa, hoàn thiện, in ấn báo cáo và gửi lên hội đồng thẩm định
   Bước 7: Trình ký nộp báo cáo và hồ sơ môi trường lên cơ quan chức năng
   Bước 8: Nhận quyết định phê duyệt dự án
Quá trình đánh giá những tác động đến môi trường của dự án, doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp như phương pháp liệt kê, phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu; phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp anket,….

Trình tự thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


 
Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phê duyệt dự án, công trình xây dựng,… Cho nên, doanh nghiệp cần đệ trình hồ sơ nhanh chóng để có thể nhận được sự tiếp nhận, giải quyết thiết thực của cơ quan chức năng.
 
Trình tự thực hiện như sau:
   1.  Doanh nghiệp gửi hồ sơ môi trường kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ xem xét, kiểm tra hồ sơ để thông báo bổ sung kịp thời các tài liệu cần thiết.

   2.  Thẩm định hồ sơ và báo cáo đánh giá tác động môi trường
Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động của dự án lên môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định. Cơ quan thường trực thẩm định sẽ đưa ra dự thảo Quyết định thành lập hội đồng thẩm định và nộp quyết định lên Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét.

 
Hội đồng thẩm định sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm định các hồ sơ môi trường và đánh giá tác động môi trường để tham vấn cho lãnh đạo nên hay không nên phê duyệt dự án hay cần có những điều chỉnh thích hợp nào.

   3.  Thông báo kết quả thẩm định
Sau khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu và tiếp thu ý kiến hội đồng thẩm định, Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, chiến lược hay kế hoạch của các đơn vị đã gửi hồ sơ. 
Để quá trình lập và đệ trình báo cáo đánh giá tác động môi trường diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp có thể tham khảo những tư vấn của Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam. Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm lâu năm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 24/24 trong giải quyết các vấn đề liên quan tới môi trường.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ