TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Tuyển Dụng Kỹ Sư Điện Tháng 9/2022

20-09-2022

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam chúng tôi đã có kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải, nước sạch. Với nhu cầu ngày càng phát triển mở rộng, trong tháng 9/2022, chúng tôi tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Điện. Ứng tuyển ngay!

Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Hồ Sơ Môi Trường Tháng 9/2022

20-09-2022

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam chúng tôi đã có kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải, nước sạch. Với nhu cầu ngày càng phát triển mở rộng, trong tháng 9/2022, chúng tôi tuyển dụng vị trí Nhân viên Tư vấn hồ sơ môi trường. Ứng tuyển ngay!

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

08-08-2022

Công ty TNHH giải pháp môi trường Đại Nam chúng tôi gần 10 năm hoạt động lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải, nước sạch. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như khai thác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế HTXLNT

Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Hồ Sơ Môi Trường

08-08-2022

Công ty TNHH giải pháp môi trường Đại Nam chúng tôi gần 10 năm hoạt động lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải, nước sạch. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như khai thác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng vị trí như sau:

Tuyển dụng nhân viên Sales Dự Án - Khu vực TP.HCM

31-05-2022

Công ty TNHH giải pháp môi trường Đại Nam chúng tôi gần 10 năm hoạt động lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải, nước sạch. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như khai thác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng vị trí như sau:

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Nhân Viên Tư Vấn Hồ Sơ Môi Trường

26-05-2022

Công ty TNHH giải pháp môi trường Đại Nam chúng tôi gần 10 năm hoạt động lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải, nước sạch. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như khai thác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng vị trí như sau:

Tuyển dụng nhân viên vận hành - bảo trì

28-03-2022

Công ty TNHH giải pháp môi trường Đại Nam chúng tôi gần 10 năm hoạt động lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải, nước sạch. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như khai thác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng vị trí như sau:

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án

17-03-2022

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh dự án. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

Tuyển dụng nhân viên vận hành - bảo trì và kỹ thuật điện

17-03-2022

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên vận hành - bảo trì và kỹ thuật điện. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

ĐẠI NAM TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2022

16-02-2022

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên thi công, thiết kế, tư vấn. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

08-11-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên tư vấn hồ sơ môi trường. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - BẢO TRÌ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

24-05-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng các vị trí nhân viên kinh doanh và bảo trì thiết bị phòng thí nghiệm. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

19-05-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh dự án. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ KỸ THUẬT THI CÔNG CHUYÊN CƠ KHÍ

14-04-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên kỹ thuật thi công chuyên cơ khí. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ DỰ ÁN - SALE DỰ ÁN - THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ

13-04-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng các vị trí Trợ lý dự án - Sale dự án - Thiết kế công nghệ. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG - HỒ SƠ

21-01-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng nhân viên kinh doanh vị trí sale hồ sơ và sale thị trường. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH - BẢO TRÌ

14-12-2020

Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật vận hành - bảo trì hệ thống xử lý nước thải. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALES) - HCNS TỔNG HỢP

29-10-2020

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh bán hàng qua điện thoại - Hành chính nhân sự tổng hợp

KỸ SƯ THIẾT KẾ - KỸ THUẬT BẢO TRÌ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH

16-10-2020

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế - Kỹ thuật bảo trì - Kỹ thuật vận hành

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

07-07-2020

Tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kỹ Thuật

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.