TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - BẢO TRÌ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

24-05-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng các vị trí nhân viên kinh doanh và bảo trì thiết bị phòng thí nghiệm. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

19-05-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh dự án. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ KỸ THUẬT THI CÔNG CHUYÊN CƠ KHÍ

14-04-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên kỹ thuật thi công chuyên cơ khí. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ DỰ ÁN - SALE DỰ ÁN - THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ

13-04-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng các vị trí Trợ lý dự án - Sale dự án - Thiết kế công nghệ. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG - HỒ SƠ

21-01-2021

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đang tuyển dụng nhân viên kinh doanh vị trí sale hồ sơ và sale thị trường. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH - BẢO TRÌ

14-12-2020

Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật vận hành - bảo trì hệ thống xử lý nước thải. Nếu bạn cảm thấy phù hợp với thông tin tuyển dụng, hãy tham gia vào Đại Nam để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ và chuyên nghiệp.

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALES) - HCNS TỔNG HỢP

29-10-2020

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh bán hàng qua điện thoại - Hành chính nhân sự tổng hợp

KỸ SƯ THIẾT KẾ - KỸ THUẬT BẢO TRÌ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH

16-10-2020

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế - Kỹ thuật bảo trì - Kỹ thuật vận hành

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

07-07-2020

Tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kỹ Thuật

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG -VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

07-07-2020

Tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Môi Trường - Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - GIÁM SÁT THI CÔNG

26-05-2020

Tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Môi Trường - Giám Sát Thi Công

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.