Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty chúng tôi chuyên thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường các doanh nghiệp đang chuẩn bị xây dựng, chưa đi vào hoạt động Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày đăng: 15-08-2018||Lượt xem: 4022

Đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án, quy hoạch phát triển KTXH, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học - kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Đối tượng nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Các đối tượng đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II (Quy mô cấp Tỉnh) và phụ lục III (Quy mô cấp Bộ) của Nghị định 40/2019-NĐ-CP phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt.

Ngoài ra, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ phải lập lại đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

      Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng

      Thay đổi địa điểm thực hiện

      Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường

Căn cứ thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

      Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

      Theo Nghị định 40/2019/NĐ - CP: Quy định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

     Theo Thông tư 25/2019/TT- BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Cơ quan nào thẩm định việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

       Bộ tài nguyên và môi trường: đối với các dự án có quy mô thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục III Nghị định 40/2019-NĐ-CP.

      Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP.

      Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế. (Tùy ủy quyền của từng địa phương).

Quy trình cơ bản lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

      Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh

      Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật

      Báo cáo khảo sát địa chất công trình

      Bản vẽ vị trí khu đất

      Bản vẽ mặt bằng tổng thể

      Bản thể thoát nước mưa

      Bản vẽ thoát nước thải

      Bản vẽ bể tự hoại

      Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

      Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)
 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất thiết bị y tế METABIOMED

Với kinh nghiệm nhiều năm, công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đã tư vấn các phương án tối ưu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tp.HCM và các tỉnh các vấn đề môi trường, hoàn thành hồ sơ trình nộp lên cơ quan chức năng và đã nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng tiến độ đề ra. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.