Kế hoạch bảo vệ môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ môi trường cần thiết cho dự án/doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 06-02-2018||Lượt xem: 1797

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? (hay còn được gọi là cam kết bảo vệ môi trường cũ)
Là báo cáo đánh giá khả năng gây tác động tiêu cực của một dự án, của doanh nghiệp, của cơ sở sản xuất kinh doanh đến các yếu tố môi trường xung quanh như tiếng ồn, phát sinh nước thải, rác thải, chất thải nguy hại,… trong quá trình hoạt động.


2. Đối tượng lập báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường
Bao gồm tất cả các đối tượng thực hiện xây dựng công trình như: xây dựng nhà ở, xây dựng khách sạn, nhà hàng, nhà máy sản xuất, chung cư resort, cơ sở sản xuất kinh doanh… và các đối tượng hoạt động kinh doanh khác.
- Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Điều 18 nghị định 18/2015-NĐ-CP: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường:

 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng nâng công suất, mở rộng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
 • Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này.

- Báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập lại trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi địa điểm thực hiện công ty/dự án;
 • Không triển khai thực hiện công ty/dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo cam kết bảo vệ môi trường;


3. Quy trình làm báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường

Các bước chính  trong quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 27/2015/BTNMT
Mô tả tóm tắt về dự án thực hiện như: vị trí xây dựng, hiện trạng nơi xây dự án, kinh phí đầu tư, kiến trúc xây dựng.
- Khảo sát tổng thể về điều kiện môi trường, tự nhiên, kinh tế – xã hội xung quanh dự án

 • Đánh giá những tác động môi trường đến dự án:
 • Đánh giá những nguồn gây tác động bao gồm nguồn gây tác động trong quá trình xây dựng công ty/dự án và tác động trong quá trình đi vào hoạt động, dự báo về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng, hoạt động của công ty/dự án.
 • Đánh giá đối tượng, quy mô bị tác động cả trong quá trình hoạt động của dự án và xây dựng;
 • Đánh giác về các phương pháp sử dụng trong quá trình đánh giác tác động, độ tin cậy của các phương pháp,….kế hoạch bảo vệ môi trường

- Đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố, rủi ro môi trưởng có thể xảy ra.

 • Phòng ngừa các tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình thiết kế dự án: các vấn đề về thiết kế cấp thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy.
 • Phương án phòng ngừa các sự cố trong quá trình thi công xây dựng
 • Phương án giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình đi vào hoạt động của công ty/dự án

Thống kê các công tác quản lý, giám sát, xử lý môi trường

 • Quản lý môi trường;
 • Giám sát môi trường định kỳ;
 • Xử lý môi trường;

- Dự toán kinh phí cho các công trình xử lý, quản lý môi trường
- Tham vấn ý kiến cộng đồng xung quanh dự án;

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường tòa nhà 161 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM 
 

4. Cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Sở tài nguyên môi trường: Cơ sở có quy mô, tính chất thuộc đối tượng quy định tại phụ lục 5.1 thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.
 • Phòng Tài nguyên Môi trường Quận: Cơ sở có quy mô không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 4 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.
 • Ban quản lý các khu công nghiệp: Cơ sở có quy mô không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 4 Nghị định 18/2015-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp. (Tùy tỉnh).

Các văn bản cần thiết cho việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh
 • Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kinh doanh sản xuất
 • Bản vẽ vị trí khu đất
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể
 • Bản thể thoát nước mưa
 • Bản vẽ thoát nước thải
 • Bản vẽ bể tự hoại
 • Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)
 • Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.