Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT DỰ ÁN LONG SƠN - TP VÙNG TÀU

Ngày đăng: 27-01-2021||Lượt xem: 895
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại dự án hoá dầu Long Sơn - TP Vũng Tàu với công suất nước thải 12 m3/ ngày đêm.


THÔNG TIN LIÊN HỆ