Kỹ sư Việt làm hệ thống thay đổi màu nước thải dưới lòng đất Kỹ sư Việt làm hệ thống thay đổi màu nước thải dưới lòng đất Kỹ sư Việt làm hệ thống thay đổi màu nước thải dưới lòng đất

Kỹ sư Việt làm hệ thống thay đổi màu nước thải dưới lòng đất

Ngày đăng: 26-03-2019||Lượt xem: 275
Hệ thống sử dụng vi sinh để xử lý, biến nước thải thành nước không màu, không mùi, đạt chuẩn, có thể tái sử dụng nước thải để tưới cây. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ