Quy định về xử lý nước thải y tế mới nhất Y Tế luôn là lĩnh vực thiết yếu của con người và xã hội ở mọi thời đại. Chính vì điều đó, hiện nay ngày càng nhiều cơ sở y tế được mở ra trên khắp cả nước. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ sở y tế chưa xử lý nước thải đúng quy định theo quy chuẩn của nhà nước. Vậy sau đây hãy cùng Đại Nam tìm hiểu đôi chút về quy định xử lý nước thải y tế mới nhất. Quy định về xử lý nước thải y tế mới nhất

Quy định về xử lý nước thải y tế mới nhất

Ngày đăng: 12-04-2022||Lượt xem: 2254

 

\

 

Tổng quan về nước thải y tế

Nước thải y tế là nước thải được tạo ra từ quá trình sinh hoạt, sản xuất, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám. Trong nước thải bệnh viện, phòng khám có chứa các chất hóa học, vi khuẩn, thành phần gây bệnh nên nếu không được xử lý đúng cách, đây sẽ là nguồn bệnh lớn. Đặc biệt, nước thải bệnh viện, phòng khám còn được xếp vào danh sách những chất thải nguy hại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người cũng như môi trường.


Thành phần nước thải y tế


Quy định về xử lý nước thải y tế mới nhất

Hiện nay, theo quy định xử lý nước thải y tế của nhà nước thì nước thải cơ sở y tế phải được xử lý và đảm bảo việc khử trùng hiệu quả trước khi thải ra môi trường sống. bên cạnh đó, nước thải bệnh viện, phòng khám phải được loại bỏ triệt để các chất như nồng độ pH, Shigella, BOD5, COD, tổng hàm lượng chất rắn, nitrat, photpho, coliform, amoni, chất phóng xạ, … phải được cân bằng và xử lý đạt hiệu quả cao.

Các bệnh viện, phòng khám trên khắp cả nước cần phải thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT thì mới được đưa vào quá trình hoạt động và vận hành chính thức. Nếu bệnh viện, phòng khám nào không hoặc chưa được lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thì bệnh viện, phòng khám đó sẽ không được cấp chứng chỉ hoạt động của Bộ Y Tế.

Bên cạnh đó, trường hợp bệnh viện, phòng khám đã có hệ thống xử lý nước thải riêng biệt nhưng hiệu quả và công suất hoạt động chưa cao, kém chất lượng do chỉ số thải ra môi trường vượt quá mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT thì bệnh viện đó sẽ bị xử phạt theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP và nghị định 55/2021/NĐ-CP. Chính vì vậy cần tìm những công ty giải pháp môi trường để thay đổi, nâng cấp lại hệ thống xử lý nước thải sao cho phù hợp với cơ sở y tế và cho ra nguồn nước thải đạt chuẩn, an toàn với môi trường.

Mức độ xử phạt các cơ sở y tế vi phạm quy định xử lý nước thải y tế

Theo điều 13, xử phạt vi phạm xả nước thải y tế vào môi trường như sau:

  • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần bị xử phạt tiền thấp nhất từ 1.000.000 đến 700.000.000 đồng.
  • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 05 lần bị xử phạt thấp nhất từ 10.000.000 đến 750.000.000 đồng.
  • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần bị xử phạt thấp nhất từ 20.000.000 đến 850.000.000 đồng.
  • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên bị xử phạt thấp nhất từ 30.000.000 đến 950.000.000 đồng
  • Phạt tăng thêm 1% đối với trường hợp vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 02 lần; 2% đối trường hợp vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần; 3% đối với trường hợp vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 đến dưới 10 lần; 4% đối với trường hợp vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng.
  • Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường từ 03 tháng đến 12 tháng tùy theo trường hợp vi phạm quy định của nhà nước

Vì vậy các bệnh viện, phòng khám cần xử lý nước thải theo đúng quy định về xử lý nước thải y tế của các cấp chính quyền để tránh các chi phí vi phạm và dẫn đến đình chỉ hoạt động cơ sở. Nếu cơ sở y tế nào chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc xây dựng hệ thống xử lý nước thải chưa đạt chuẩn thì hãy liên hệ Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xử lý nước thải y tế. 


THÔNG TIN LIÊN HỆ