ĐTM - DỰ ÁN CHUNG CƯ HUYỀN ĐIỆP, DIỆN TÍCH 6.23 HA ĐTM - DỰ ÁN CHUNG CƯ HUYỀN ĐIỆP, DIỆN TÍCH 6.23 HA ĐTM - DỰ ÁN CHUNG CƯ HUYỀN ĐIỆP, DIỆN TÍCH 6.23 HA

ĐTM - DỰ ÁN CHUNG CƯ HUYỀN ĐIỆP, DIỆN TÍCH 6.23 HA

Ngày đăng: 05-11-2020||Lượt xem: 1424

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chung cư Huyền Điệp - diện tích 6.23 ha, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ