báo cáo đánh giá tác động môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường

ĐTM - DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THÁI BÌNH DƯƠNG - TÂN HIỆP, DIỆN TÍCH 7,73 HA

Ngày đăng: 09-11-2020||Lượt xem: 753

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp - diện tích 7,73 ha, dân số 2.184 người, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ