báo cáo đánh giá tác động môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường

ĐTM - DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHỰA VINACEN

Ngày đăng: 06-11-2020||Lượt xem: 1227

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuát sản phẩm nhựa Vinacen - Lô A0.5, đường N4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hoà, huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh

THÔNG TIN LIÊN HỆ