ĐTM - DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TRÚC QUYÊN, DIỆN TÍCH 3,12 HA ĐTM - DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TRÚC QUYÊN, DIỆN TÍCH 3,12 HA ĐTM - DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TRÚC QUYÊN, DIỆN TÍCH 3,12 HA

ĐTM - DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TRÚC QUYÊN, DIỆN TÍCH 3,12 HA

Ngày đăng: 09-11-2020||Lượt xem: 1028

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu nhà ở Trúc Quyên - diện tích 3,12 ha, dân số 1.490 người, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ