Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty chúng tôi chuyên thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường các doanh nghiệp đang chuẩn bị xây dựng, chưa đi vào hoạt động Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Ngày đăng: 15-08-2018||Lượt xem: 12953Đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án, quy hoạch phát triển KTXH, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học - kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Đối tượng nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Các đối tượng đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II (Quy mô cấp Tỉnh) và phụ lục III (Quy mô cấp Bộ) của Nghị định 40/2019-NĐ-CP phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt.

Ngoài ra, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ phải lập lại đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

 • Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện;
 • Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường.

Căn cứ thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? 

 • Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;
 • Theo Nghị định 40/2019/NĐ - CP: Quy định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
 • Theo Thông tư 25/2019/TT- BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Cơ quan nào thẩm định việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

 • Bộ tài nguyên và môi trường: đối với các dự án có quy mô thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục III Nghị định 40/2019-NĐ-CP.
 • Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP.
 •  Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế. (Tùy ủy quyền của từng địa phương).

Quy trình cơ bản lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh
 • Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật
 • Báo cáo khảo sát địa chất công trình
 • Bản vẽ vị trí khu đất
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể
 • Bản thể thoát nước mưa
 • Bản vẽ thoát nước thải
 • Bản vẽ bể tự hoại
 • Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)
 • Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)
   

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất thiết bị y tế METABIOMED

Với kinh nghiệm nhiều năm, công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đã tư vấn các phương án tối ưu cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh các vấn đề môi trường, hoàn thành hồ sơ trình nộp lên cơ quan chức năng và đã nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng tiến độ đề ra.

Một số hồ sơ ĐTM mà Đại Nam đã thực hiện:

 • ĐTM Cấp Bộ - Khu phức hợp Sóng Việt (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức).
 • ĐTM Cấp Bộ - Khu nhà ở tại phường Long Bình The 9 Stellars (Phường Long Bình, TP. Thủ Đức).
 • ĐTM Cấp Bộ - Khu nhà ở Gia đình cán bộ sỹ quan Bộ Quốc Phòng 50ha (Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hoà).
 • ĐTM - Nhà máy XLNT tập trung KCN Phúc Long (Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An)
 • ĐTM - Dự án khu nhà ở Lộc Phú Gia (Tỉnh Bình Dương)
 • ĐTM - Dự án khu nhà ở Trúc Quyên (Tỉnh Bình Dương)
 • ĐTM - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Tuận Phát Land (Tỉnh Bình Dương)
 • ĐTM - Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Vinacen (Tỉnh Tây Ninh)
 • ĐTM - Dự án khu nhà ở Thái Bình Dương (Tỉnh Bình Dương) 
 • ĐTM - Dự án chung cư Huyền Điệp (Tỉnh Bình Dương)
 • ĐTM - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Thăng Long (Tỉnh Bình Dương)
 • ĐTM - Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở khu trung tâm hành chính Huyện Bình Chánh (TP.HCM)

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về cách lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Số hotline: 0909 378 796.

THÔNG TIN LIÊN HỆ