Cách thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường Cách thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cách thực hiện đánh giá tác động môi trường chuẩn

Ngày đăng: 06-03-2021||Lượt xem: 99

Quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đòi hỏi doanh nghiệp phải hoàn thiện từng khâu để đưa ra kết luận đánh giá tác động môi trường xác thực nhất.
 

Quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường
 

thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong

Vì sao chủ dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, đánh giá tầm ảnh hưởng của dự án đối với môi trường xung quanh so với các mức độ tiêu chuẩn quy định. Nếu mức độ ảnh hưởng vượt quá ngưỡng đã quy định sẵn, chủ dự án buộc phải điều chỉnh và đưa ra các giải pháp thuyết phục để cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép phê duyệt dự án.
Do đó, có thể nhận thấy rằng việc đánh giá tác động của dự án với môi trường là vô cùng cần thiết. Báo cáo đánh giá này đi kèm với hồ sơ môi trường, các trường hợp thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ không được chấp thuận dự án.
 
Ngoài ra, việc đánh giá tác động môi trường còn thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp và vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động dự án. Doanh nghiệp phải chủ động giản thiểu tối đa các tác động tiêu cực lên môi trường, thành lập các chương trình giám sát môi trường cụ thể, có hiệu quả.
Bên cạnh đó, hồ sơ môi trường cùng báo cáo đánh giá tác động sẽ là cơ sở hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng chính là thể hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường.
 

Doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tác động môi trường

Bất cứ doanh nghiệp nào trong quá trình xin cấp phép xây dựng đều phải làm đánh giá tác động (cả tích cực và tiêu cực) của dự án đối với môi trường. Việc đánh giá này có được thông qua các khảo sát thực tế, phân tích, thí nghiệm, so sánh,... để cho ra kết quả chính xác nhất.
 
thuc-hien-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong
 

Để quá trình đánh giá tác động môi trường hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau đây:

• Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn. Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường (đất, nước, không khí,...) kinh tế - xã hội
• Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, nước, đất trong và xung quanh khu vực dự án. Xác định, liệt kê các yếu tố vi khí hậu khi vực thi công dự án
• Thông qua các quá trình khảo sát thực tế, chủ dự án phải đưa ra các đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án bao gồm: tình hình môi trường hiện tại, chỉ số, mức độ ô nhiễm (nếu có),...
Xác định, thống kê các nguồn gây ô nhiễm, dự báo các nguồn ô nhiễm khác trong quá trình triển khai dự án
• Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố môi trường, kinh tế - xã hội khu vực xây dựng dự án
• Đưa ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng phương án quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường đưa vào nêu rõ trong quá trình hoàn tất báo cáo đánh giá tác động môi trường.
• Tham vấn ý kiến của UBND, cộng đồng dân cư nơi xây dựng dự án
• Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hoàn thiện báo cáo gửi lên cơ quan có thẩm quyền.
• Để thực hiện đánh giá tác động môi trường nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, chủ doanh nghiệp có thể liên kết với công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường, Đại Nam sẽ giúp bạn đánh giá tác động môi trường chuẩn, đưa ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm hợp lý và hoàn hảo nhất.
 

---------------------

HOTLINE: 0909 378 796
ĐỊA CHỈ: 144 CHU VĂN AN , PHƯƠNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.