Thông tư 10/2021-TT/BTNMT Thông tư 10/2021-TT/BTNMT Thông tư 10/2021-TT/BTNMT

CẬP NHẬT - Thông tư 10/2021-TT/BTNMT

Ngày đăng: 23-07-2021||Lượt xem: 618

Đại Nam xin cập nhật đến Quý khách hàng Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT tại Điều 45, Chương X nói rõ:

"Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ban hành vào ngày 30 tháng 06 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021"

Do đó, vào ngày 17/08/22021 thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và Chương III, Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường bắt đầu hết hiệu lực và thông tư 10/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực.

Quý khách hàng có thể xem thêm chi tiết bên dưới và tải về bản Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.