Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào nếu không lập giấy phép môi trường? Đóng phạt chính là hình thức xử lý bắt buộc đối với các trường hợp vi phạm quy định về việc không lập giấy phép môi trường. Có nhiều mức xử phạt về giấy phép môi trường khác nhau, tuy nhiên ở bài viết dưới đây Đại Nam sẽ nêu chi tiết về vấn đề xử phạt không lập giấy phép môi trường đối với hành vi xả thải vào nguồn nước. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào nếu không lập giấy phép môi trường?

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào nếu không lập giấy phép môi trường?

Ngày đăng: 12-08-2022||Lượt xem: 709


Lập giấy phép môi trường là điều kiện bắt buộc của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Mỗi doanh nghiệp khi thực hiện một dự án liên quan đến vấn đề xả thải, quản lý chất thải và môi trường… đều cần phải lập giấy phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 


Đóng phạt chính là hình thức xử lý bắt buộc đối với các trường hợp vi phạm quy định về việc không lập giấy phép môi trường. Có nhiều mức xử phạt về giấy phép môi trường khác nhau, tuy nhiên ở bài viết dưới đây Đại Nam sẽ nêu chi tiết về vấn đề xử phạt không lập giấy phép môi trường đối với hành vi xả thải vào nguồn nước.


Mức xử phạt không có giấy phép môi trường đối với hành vi xả thải vào nguồn nước

Theo điều 20 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, dự án đầu tư có hành vi xả thải vào nguồn nước nhưng không lập giấy phép môi trường sẽ chịu mức phạt sau:
 

Mức phạt Hành vi
20 - 30
triệu đồng
Xả thải có chứa chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước có lưu lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5m3/ ngày đêm.
30 - 40
triệu đồng 

- Xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 5m3/ ngày đêm đến 50m3/ ngày đêm.

- Xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng từ trên 10.000m3/ ngày đêm đến dưới 30.000m3/ ngày đêm.

40 - 50
triệu đồng

- Xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 50m3/ ngày đêm đến dưới 100m3/ ngày đêm.

- Xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3 đến dưới 50.000m3/ ngày đêm.

60 - 80
triệu đồng

- Xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 100m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ ngày đêm.

- Xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng từ 50.000m3 đến dưới

70.000m3/ ngày đêm.

100 - 120
triệu đồng

- Xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 1000m3/ ngày đêm.

- Xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng từ 70.000m3 đến dưới

100.000m3/ ngày đêm.

140 - 160 triệu đồng

- Xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 1000m3/ ngày đêm đến dưới 2000m3/ ngày đêm.

- Xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng từ 100.000m3 đến dưới

150.000m3/ ngày đêm.

180 - 220 triệu đồng

- Xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 2000m3/ ngày đêm đến dưới 3000m3/ ngày đêm.

- Xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng từ 150.000m3 đến dưới

200.000m3/ ngày đêm.

220 - 250 triệu đồng

- Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng lớn hơn hoặc bằng 3.000m3/ ngày đêm 

- Xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng lớn hơn hoặc bằng 200.000m3/ ngày đêm.

 

Để doanh nghiệp tránh trường hợp bị xử phạt không lập giấy phép môi trường đối với hành vi xả thải vào nguồn nước thì cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ môi trường, giấy tờ pháp lý theo đúng quy định của Pháp Luật. Nếu Quý doanh nghiệp còn nhiều thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ với Giải pháp Môi trường Đại Nam thông qua hotline: 0909 378 796 
 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ