Đối tượng nào cần thực hiện giấy phép môi trường? Theo Khoản 8, Điều 3 Luật BVMT số 72/2020/QH14, giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Vậy những đối tượng nào cần thực hiện giấy phép môi trường? Dưới đây Đại Nam sẽ đưa ra các thông tin về giấy phép môi trường để các doanh nghiệp, chủ địa phương có thể nắm rõ. Đối tượng nào cần thực hiện giấy phép môi trường?

Đối tượng nào cần thực hiện giấy phép môi trường?

Ngày đăng: 15-04-2022||Lượt xem: 532


Theo Khoản 8, Điều 3 Luật BVMT số 72/2020/QH14, giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Vậy những đối tượng nào cần thực hiện giấy phép môi trường? Dưới đây Đại Nam sẽ đưa ra các thông tin về giấy phép môi trường để các doanh nghiệp, chủ địa phương có thể nắm rõ.

 

Theo Điều 39 Luật BVMT số 72/2020/QH14, đối tượng cần phải lập giấy phép môi trường gồm:

1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

​Phân loại nhóm I, II, III (Theo Điều 28 Luật BVMT số 72/2020/QH14 + Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP + Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14).

Danh mục chi tiết các Dự án đầu tư nhóm I, II, III được quy định tương ứng tại Phụ lục III, IV, V ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

 

Đối với những doanh nghiệp cần phải lập giấy phép môi trường thì cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Văn bản đề nghị và báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
  • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật 

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì chủ dự án đầu tư sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Sau đó các cơ quan này sẽ tiếp nhận và thực hiện:

  • Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. 
  • Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (trừ các thông tin bí mật của nhà nước, doanh nghiệp theo quy định pháp luật)
  • Tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan
  • Kiểm tra tính thực tế của các thông tin 
  • Cuối cùng tổ chức thẩm định và cấp giấy phép môi trường

 

Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì thời hạn cấp giấy phép môi trường sẽ không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Còn đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND cấp tỉnh, cấp huyện thì sẽ không quá 30 ngày. 

 

Sau khi đọc những thông tin trên thì chắc hẳn quý doanh nghiệp cũng đã biết mình có nằm trong đối tượng cần lập giấy phép môi trường hay không. Nếu có, hãy liên hệ với các công ty môi trường để  được lập và bổ sung đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực lập giấy phép môi trường, Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đã tư vấn phương án tối ưu cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh về vấn đề môi trường, hoàn thành hồ sơ trình nộp lên cơ quan chức năng và nhận được quyết định phê duyệt Giấy Phép Môi Trường theo đúng tiến độ đề ra.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí thông qua số hotline: 0909 378 796.

THÔNG TIN LIÊN HỆ