đánh giá tác động môi trường, dtm Lập hồ sơ ĐTM khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở - Lô F, Khu trung tâm hành chính Huyện Bình Chánh đánh giá tác động môi trường, dtm

ĐTM - KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở - KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HCM

Ngày đăng: 13-06-2020||Lượt xem: 1838

Lập hồ sơ ĐTM khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở - Lô F, Khu trung tâm hành chính Huyện Bình Chánh

THÔNG TIN LIÊN HỆ