Giấy phép môi trường có thể xin cấp tại đâu? Hiện nay giấy phép môi trường là một trong những loại hồ sơ môi trường cần thiết đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải ra môi trường kèm theo các yêu cầu, cam kết về bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc việc có thể lập giấy phép môi trường ở đâu và cần chú ý những gì. Bài viết sau đây sẽ có thể giải thích và nói sơ lược giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giấy phép môi trường. Giấy phép môi trường có thể xin cấp tại đâu?

Giấy phép môi trường có thể xin cấp tại đâu?

Ngày đăng: 21-07-2022||Lượt xem: 545


Hiện nay giấy phép môi trường là một trong những loại hồ sơ môi trường cần thiết đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải ra môi trường kèm theo các yêu cầu, cam kết về bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc việc có thể lập giấy phép môi trường ở đâu và cần chú ý những gì. Bài viết sau đây sẽ có thể giải thích và nói sơ lược giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giấy phép môi trường.

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường gồm những gì? 

Theo điều 43, luật BVMT, hồ sơ xin GPMT bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xin cấp giấy phép môi trường.
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
 • Các tài liệu pháp lý và kỹ thuật của dự án đầu tư.

Xin cấp giấy phép môi trường ở đâu?

Theo điều 42, luật BVMT 2020 quy định những cơ quan có thẩm quyền mà chúng ta có thể xin cấp giấy phép môi trường bao gồm:

Bộ tài nguyên môi trường:

 • Đối với đối tượng quy định tại điều 39, luật BVMT 2020 sẽ được Bộ TNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kể cả những đối tượng có vị trí thuộc 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm ở vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý của UBND cấp tỉnh. 
 • Dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, dự án hoạt động dịch vụ chất thải nguy hại.

Bộ công an, bộ quốc phòng có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc bí mật Nhà nước về an ninh, quốc phòng. 

UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại điều 39 Luật BVMT:

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm II
 • Dự án đầu tư thuộc nhóm III, nằm ở địa bàn có từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
 • Dự án đầu tư quy định tại khoản 2 trong điều luật này đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM.

UBND cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp còn lại không thuộc thẩm quyền của 3 cơ quan trên.

Các bước xin cấp giấy phép môi trường

 • Nộp hồ sơ: chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền phù hợp
 • Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, công khai nội dung, tham vấn ý kiến, kiểm tra thông tin thực tế và cấp giấy phép môi trường.
 • Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, thông báo kết quả: Nếu dự án đầu tư có xả thải vào công trình thuỷ lợi thì cơ quan có thẩm quyền  cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản và được cơ quan quản lý công trình đồng thuận trước khi cấp GPMT. Còn nếu dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN thì cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đó trước khi cấp GPMT
   

 


CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM là đơn vị chuyên về dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường và các loại hồ sơ liên quan nên chúng tôi có thể hiểu được các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải. Nếu quý doanh nghiệp cần giải đáp chi tiết về thủ tục xin giấy phép môi trường thi hãy liên hệ với Đại Nam qua hotline 0909 378 796

THÔNG TIN LIÊN HỆ