Lập hồ sơ, giấy đăng ký môi trường cho doanh nghiệp Giấy đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các nội dung thường liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. Cùng Đại Nam xem qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về việc lập hồ sơ, giấy đăng ký môi trường cho doanh nghiệp. Lập hồ sơ, giấy đăng ký môi trường cho doanh nghiệp

Lập hồ sơ, giấy đăng ký môi trường cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 29-07-2022||Lượt xem: 484


Giấy đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các nội dung thường liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. Cùng Đại Nam xem qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về việc lập hồ sơ, giấy đăng ký môi trường cho doanh nghiệp. 

Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Các căn cứ pháp lý quan trọng

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
 • Nghị định 8/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 2/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Những đối tượng cần đăng ký môi trường

Theo khoản 1 điều 49 Luật BVMT 2020 thì những đối tượng cần đăng ký môi trường bao gồm:

 • Dự án đầu tư không thuộc đối tượng cần giấy phép môi trường nhưng có phát sinh chất thải.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Đối tượng không cần đăng ký môi trường

Căn cứ theo Phụ lục XVI quy định đối tượng miễn đăng ký môi trường:

 • Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.
 • Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động chuyên viên, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.
 • Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.
 • Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có tiện tích xây dựng dưới 200 m2.
 • Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200m².
 • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.
 • Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.
 • Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.
 • Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.
 • Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình
 • Dự án cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 1.0000m³/ ngày đêm.
 • Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí:

- Không phát sinh khí thải phải xử lý

- Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh như thầy nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

- Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động

Thời điểm thực hiện đăng ký môi trường

Theo khoản 4 điều 49 Luật BVMT 2020 thì cần thực hiện đăng kts môi trường khi:

 • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật bảo vệ môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức.
 • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Nội dung đăng ký môi trường

Theo khoản 4 điều 49 Luật BVMT 2020 thì nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

 • Tổng hợp thông tin chung của dự án
 • Xác định loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công nghệ, công suất, sản phẩm, nguyên liệu, hoá chất sử dụng
 • Loại và khối lượng chất thải phát sinh
 • Phương án thu gom, xử lý và quản lý chất thải
 • Đề xuất cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường

Theo khoản 7 điều 49 Luật BVMT 2020 thì cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường là UBND  cấp xã.
 

 


CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM gần 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn và làm các loại hồ sơ, giấy đăng ký môi trường cho các doanh nghiệp tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0909 378 796 nếu quý doanh nghiệp muốn làm giấy đăng ký môi trường một cách nhanh chóng, thủ tục đơn giản và chi phí cạnh tranh. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ