Lý do phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Lý do phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Lý do phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Lý do phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Ngày đăng: 16-03-2021||Lượt xem: 2092

Hiểu rõ ngay việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường của một dự án xây dựng!

Bạn có thắc mắc lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

 
Nhằm tạo sự ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường hoạt động theo đúng quy định thì có thể hiểu nôm na lập kế hoạch bảo vệ môi trường là quá trình chủ đầu tư phải thực hiện phân tích, đưa ra đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường mà dự án có thể gây ra trong quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động. Từ đó các chủ đầu tư sẽ phải đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm xử lý các nguồn gây ô nhiễm trong từng giai đoạn của dự án. Đây là một trong những quy định bắt buộc mà tất cả các doanh nghiệp, tổ chức đều phải thực hiện nếu muốn dự án có thể đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Và được xem là hồ sơ pháp lý bắt buộc mà nhà nước đưa ra áp dụng cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư.
Các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ và tham khảo những bộ phận có chuyên môn để thực hiện hoàn thành kế hoạch cũng như thủ tục liên quan.
 
kế hoạch bảo vệ môi trường

Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

 

Mục đích của lâp kế hoạch bảo vệ môi trường

Việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm mục đích chính là hợp thức hóa quá trình xây dựng đến hoạt động của các dự án. Đảm bảo các doanh nghiệp luôn hoạt động tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Từ đó, giúp cơ quan có thẩm quyền dễ dàng hơn trong việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức. Và mục đích to lớn hơn chính là góp phần hạn chế những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Bởi cuộc sống ngày càng công nghiệp hóa, kéo theo đó là hàng loạt các công trình lớn và nhỏ được xây dựng. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu cuộc sống của mọi người thì công nghiệp hóa cũng gây ra tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Khi thực hiện các dự án thì con người đang trực tiếp tàn phá thiên nhiên, gây mất cân bằng sinh thái, các loại chất thải từ các dự án đã và đang hoạt động như: chất thải rắn, khí, nước, tiếng ồn, v.v... chúng sẽ trực tiếp tác động đến thiên nhiên và làm thay đổi môi trường khí hậu. Đây chính là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu và xuất hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm mới. Vậy nên việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường là đưa ra các biện pháp xử lý và từ đó các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa tác động ảnh hưởng đến việc gây ô nhiễm môi trường.
 
mục đích kế hoạch bảo vệ môi trường

Mục đích lâp kế hoạch bảo vệ môi trường

 

Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

kế hoạch bảo vệ môi trường

Quy trình kế hoạch bảo vệ môi trường

 
Muốn lập kế hoạch bảo vệ môi trường đạt yêu cầu thì cần phải thực hiện dựa trên quy trình như sau:
   • Khảo sát các vấn đề có liên quan đến dự án như: vị trí địa lý, khí hậu, kinh tế, xã hội,...
   • Giám sát, đánh giá mức độ tác động của dự án khi hoạt động đối với môi trường.
   • Xác định và lấy mẫu gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn,... Xét nghiệm chúng trong phòng thí nghiệm và đề xuất các giải pháp một cách cụ thể để xử lý nguồn gây ô nhiễm
   • Viết báo cáo, chuẩn bị các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan
   • Nộp hồ sơ lên cơ quan có chức năng thẩm định, phê duyệt hồ sơ.
   
Đây là các bước mà các chủ đầu tư cần phải thực hiện cho dự án của mình, nếu muốn dự án được đưa vào hoạt động theo kế hoạch trước đó. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư cần phải chọn những địa chỉ chuyên nghiệp trong lĩnh vực lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
 
---------------------
HOTLINE: 0909 378 796
ĐỊA CHỈ: 144 CHU VĂN AN , PHƯƠNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN LIÊN HỆ