Những Điểm Mới Trong Luật Bảo Vệ Môi Trường 2020 Công tác bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề được đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Với phương châm tăng trưởng, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đã có nhiều biện pháp, chính sách cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Chính vì vậy, Luật BVMT 2020 ra đời với nhiều thay đổi, bổ sung, lược bỏ các hạng mục nội dung giúp bộ luật hoàn thiện và phù hợp với môi trường hiện tại hơn. Dưới đây là một vài điểm mới của Luật BVMT 2020 so với Luật BVMT 2014, xin mời quý doanh nghiệp cùng xem qua để có thể nắm chắc bộ luật. Những Điểm Mới Trong Luật Bảo Vệ Môi Trường 2020

Những Điểm Mới Trong Luật Bảo Vệ Môi Trường 2020

Ngày đăng: 19-04-2022||Lượt xem: 663


Công tác bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề được đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Với phương châm tăng trưởng, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đã có nhiều biện pháp, chính sách cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Chính vì vậy, Luật BVMT 2020 ra đời với nhiều thay đổi, bổ sung, lược bỏ các hạng mục nội dung giúp bộ luật hoàn thiện và phù hợp với môi trường hiện tại hơn. Dưới đây là một vài điểm mới của Luật BVMT 2020 so với Luật BVMT 2014, xin mời quý doanh nghiệp cùng xem qua để có thể nắm chắc bộ luật. 

 
  1. Cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác BVMT; Tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động BVMT.
  2. Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; Kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; Cắt giảm thủ tục hành chính.
  3. Đã định chế nội dung sức khỏe môi trường; Bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước.
  4. Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; Định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
  5. Chế định về thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; Phân cấp triệt để cho địa phương.
  6. Quy định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp.
  7. Cụ thể hóa các quy định về ứng phó BĐKH, thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước.
  8. Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản thế giới, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.
  9. Tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên.
 

Với nhiều chính sách mới mang tính đột phá, Luật BVMT 2020 được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến lớn trong công tác BVMT tại nước ta. Để bảo đảm thi hành Luật BVMT 2020 có hiệu quả thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật BVMT. Cùng với đó là kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp Luật. 

 

Đồng thời, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật đến các Bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần có sự quyết tâm của các cơ quan quản lý, có sự vào cuộc một cách chủ động, tích cực của người dân, doanh nghiệp - là lực lượng nòng cốt trong công tác BVMT.

 

 

Hiện nay Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam chúng tôi tự tin với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường, có thể kịp thời giải đáp thắc mắc của quý doanh nghiệp cũng như lập các loại giấy phép môi trường nhanh chóng và chính xác nhất thông qua số hotline: 0909 378 796

THÔNG TIN LIÊN HỆ