Phí thẩm định giấy phép môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTC Điểm khác biệt của giấy phép môi trường so với những loại hồ sơ môi trường khác là việc tích hợp cùng lúc nhiều loại giấy phép thành phần với nhau. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp như cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí lập hồ sơ môi trường so với trước đây. Vậy theo Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định thì phí thẩm định giấy phép môi trường là bao nhiêu? Được quy định như thế nào? Những thông tin dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này. Phí thẩm định giấy phép môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTC

Phí thẩm định giấy phép môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTC

Ngày đăng: 10-08-2022||Lượt xem: 552


Kể từ ngày 11/01/2022, Thông tư 02/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành thay thế cho Thông tư 59/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 


Điểm khác biệt của giấy phép môi trường so với những loại hồ sơ môi trường khác là việc tích hợp cùng lúc nhiều loại giấy phép thành phần với nhau. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp như cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí lập hồ sơ môi trường so với trước đây. Vậy theo Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định thì phí thẩm định giấy phép môi trường là bao nhiêu? Được quy định như thế nào? Những thông tin dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này.

Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường

  • Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm I (trừ các dự án hoặc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án hoặc cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất) có phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường là 50 triệu đồng/giấy phép.
  • Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm II hoặc các dự án hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường là 45 triệu đồng/giấy phép.

Đối với các dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

 

Đối với các dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã đi vào hoạt động
 

Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường là 15 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở.
 


Sau khi đã tham khảo hết tất cả các thông tin mà Giải pháp Môi trường Đại Nam chia sẻ, nếu Quý doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về phí thẩm định giấy phép môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTC, hay có nhu cầu lập hồ sơ môi trường, giấy phép môi trường đúng chuẩn quy định thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hotline: 0909 378 796


THÔNG TIN LIÊN HỆ