Chi phí lập báo cáo ĐTM Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác định bằng dự toán. Tuy nhiên hiện nay có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ cách thức tính toán các hạng mục cụ thể trong báo cáo như thế nào. Vậy thì sau đây các bạn hãy cùng Đại Nam tìm hiểu rõ hơn về chi phí của báo các đánh giá tác động môi trường ĐTM. Chi phí lập báo cáo ĐTM

Chi phí lập báo cáo ĐTM

Ngày đăng: 14-07-2022||Lượt xem: 3443

 


Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác định bằng dự toán. Tuy nhiên hiện nay có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ cách thức tính toán các hạng mục cụ thể trong báo cáo như thế nào. Vậy thì sau đây các bạn hãy cùng Đại Nam tìm hiểu rõ hơn về chi phí của báo các đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Khai toán chi phí
 • Khi toán khi thực hiện chi phí dự kiến, xác định gói giá thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Chi phí đánh giá tác động môi trường chưa có định mức công bố, tạm tính theo mức chi phí của dự án tương tự đã thực hiện
 • Dự toán gói thầu

Việc dự toán gói thầu khi lập báo cáo ĐTM được xác định và cập nhật trước khi lựa chọn nhà thầu. Cách xác định dự toán gói thầu, bao gồm chi phí công việc tư vấn:

 • Các khoản phí như phí chuyên gia, phí quản lý, chi phí khác, thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và phí dự phòng.
 • Giá trị dự toán tính theo công thức: C = Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp.

Trong đó:

 • Ccg (phí chuyên gia) = số lượng chuyên gia x thời gian làm việc x tiền lương.
 • Cql (phí quản lý) = Ccg x N.

Nếu Ccd < 1 tỷ thì N = 55%

Nếu Ccd > 1 tỷ < 5 tỷ thì N = 55%

Nếu Ccd > 5 tỷ thì N = 45%

 • Ck: các khoản chi phí khác như văn phòng phẩm, khấu hao thiết bị, phần mềm, hội họp,…
 • TN: thu nhập thuế tính trước = 6% x (Ccg + Cql).
 • VAT (thuế GTGT) = V x (Ccg + Cql + Ck + TN) (Giá trị V thường là 0%, 5% và 10%).
 • Cdp (phí dự phòng) = 10% x (Ccd + Cql + Ck + TN + VAT).

Cơ quan thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo ĐTM

Đối với ĐTM cấp Bộ

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án:
 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 18 của Luật này, trừ dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh (Theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP
 • Dự án do Chính phủ giao thẩm định.

Đối với UBND cấp tỉnh

 • Sở xây dựng: công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, công trình đô thị
 • Sở giao thông vận tải: các công trình giao thông
 • Sở NN & PTNT: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Sở công thương: các công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, đường dây tải điện, trạm biến áp, công trình công nghiệp chuyên ngành

Những nội dung dự toán chi phí lập báo cáo ĐTM

Chi phí viết báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 • Chi phí viết tối đa 5 chương x 5 triệu đồng/ chương (25 triệu đồng) theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT 
 • Dự án xử lý rác, xử lý nước thải thì số lượng chuyên đề tính thêm cho phù hợp với tính chất của dự án trong trường hợp tư vấn có đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải hoặc chất thải.
 • Các chi phí khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, giám sát môi trường và các phụ phí sẽ được tính theo quy định của pháp luật

Chi phí viết báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc quyền thẩm định, phê duyệt của TNMT

 • Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn dự toán lập báo cáo ĐTM với nội dung và phương pháp xác định dự toán theo chi phí quy định
 • Khi dự án đang hoạt động thuộc đối tượng phải lập thủ tục hành chính về môi trường mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc có những thay đổi về công nghệ thì cần lập mới thủ tục cho phần dự án đang hoạt động cùng với phần mở rộng hoặc thay đổi đã triển khai.

Các khoản phải chi khi lập báo cáo ĐTM 

 • Khảo sát thực địa dự án để thu thập thông tin và số liệu liên quan đến dự án về các điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội phục vụ cho quá trình lập ĐTM 
 • Tiến hành lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm
 • Chi phí thuê chuyên gia tư vấn các nội dung môi trường của dự án 
 • Chi phí lập hội đồng thẩm định, tham vấn hội đồng và các bên liên quan
 • Xây dựng và đề xuất các chương trình xử lý, kiểm soát, giám sát môi trường
 • Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn thải
 • Báo cáo, in ấn, photo, đóng bìa hoàn chỉnh (đã bao gồm việc điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu)CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ tư vấn và hoàn thành thủ tục hồ sơ môi trường, một trong số đó là báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Nếu quý doanh nghiệp còn bất kỳ thắc mắc hay có nhu cầu lập báo cáo ĐTM, hãy liên hệ với Đại Nam thông qua hotline 0909 378 796 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ